Tempelgaarden -

Vestre Skaug

  

  

      Viktig informasjon!

I dag har Tempelgaarden og Trine Bjørgan Høiberg to hjemmesider : www.tempelgaarden.no og www.tempelgaarden.info

Det er nå igangsatt en prosess med en ny hjemmeside som lanseres i løpet av juni 2013 der de begge slås sammen til en.

Den nye hjemmesidens nettadresse vil være

www.tempelgaarden.no

  

Velkommen

 

Vestre Skaug er en liten gård på 60 mål som er under utvikling til kursgård.

 Det ligger en nydelig impuls over prosjektet og stedet er i ferd med å åpnes på mange plan.

 

 

Her finner du oss !

http://kart.gulesider.no/m/9N9fk

 

 

Grupperommet

 

  

 Ferdigstilt i november 2011

Det er på 48 m2

 

 

Inspirasjonen bak etableringen

 

Vårt mål er å skape et innstrømningsfokus der mennesker kan komme sammen i " kjær - likhet ". Et sted med stor " takhøyde " og rommelighet, et sted preget av uhøytidlighet og hjertevarme.

 

Intensjonen er at gården i særlig grad skal benyttes til konferanser og sammenkomster der hensikten er å skape syntese mellom ånd og materie og de ulike virkeligheter og dimensjoner. Der mennesker kan komme for å få egne opplevelser og erkjennelser av de paralelle domener og celestiale dimensjoner. 

 

Det handler om å føre de åndelige riker ned på jorden

 

En sentral del av arbeidet er å tilby hjelp til å arbeide i dybden med seg selv, heales opp og komme videre i sin utvikling.

Gården som kurssted benyttes i dag kun av Trine Bjørgan Høiberg. Hun er eier av gården sammen med sin mann Anders Høiberg og hun har ansvar for den daglige drift. Hun har annen offisiell hjemmeside  

www.tempelgaarden.no

 Hun har også hjemmekontor på gården der hun tar imot individuelle klienter til healingsterapi og clairvoyant livsveiledning. Hun benytter også stedet til undervisning ved sine utdannelser og inviterer til workshops, kveldsamlinger, foredrag og cermonier.

 

 

Å komme i harmoni med Naturen og Jorden

På  Tempelgaarden - Vestre Skaug søker vi å arbeide mot å komme i harmoni med naturens rytmiske liv gjennom årstidenes livsykluser.

 

 

 

 

 Et fokus for møtevirksomhet, dagsemninarer, foredrag, cermonielle sammenkomster i naturen o.l.

 

Vi håper stedet vil kunne tiltrekke andre magiske utøvere med særlig interesse innen naturreligioner, sameksistens med Jorden og med interesse for parallelle virkeligheter og domener,  både på Jorden og utenom Jorden og som søker leve fra hjerte og under sjelens veiledning. Undervisere og foredragsholdere med et brennende engasjemnet i sitt hjerte for å skape synteser og utfoldelse av livet selv,  som evner og ønsker å løfte sine medmennesker frem i deres eget tempo gjennom egne erkjennelser og opplevelser av den større sammenheng og  " kjær - likhetens " mirakuløse kraft.

 

Utleie til eksterne kursledere vil bli mulig med tid når eget toalettanlegg og kjøkken er på plass.

 

               

 

 

 

 

 

Etablering av kursgård i naturskjønne omgivelser i hjertet av Vestfold,  Høyjord i Andebu Kommune

Kontaktinformasjon:

Trine Bjørgan Høiberg

Honerødveien 7, 3158 Andebu

kontakt@tempelgaarden.no

tlf: +47 90596861

www.tempelgaarden.info

www.tempelgaarden.no

Her finner du oss:

http://kart.gulesider.no/m/agcZF